องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่​ ณ​บ้านหนองโพธิ์​ ตำบลชีวึก

วันที่​  20​ มกราคม​ 2565​ นายก​ อบต.เมืองเกษตร​ นายฉัตรธรรม​ หร่ายกลางพร้อมคณะผู้บริหาร​  ได้เข้าน่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่​ ณ​ บ้านหนองโพธิ์​   ตำบลชีวึก​  อำเภอขามสะแกแสง​  จังหวัดนครราชสีมา