องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕น

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร นำโดย ท่านนายกฉัตรธรรม หร่ายกลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มพระราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง (หลังใหม่)