องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๗๑ พรรษา

ภาพประกอบ      

เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เขต อบต.เมืองเกษตร
เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เขต อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพประกอบ      

อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"
อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สำนักงานคุมประพฤตินครราชสีมา อบต.เมืองเกษตร อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

ภาพประกอบ      

ธนาคารขยะชุมชน
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วมกับชุมชน เปิดรับฝาก-ขาย ธนาคารขยะ หมู่ 3 บ้านตะโก หมู่ 4 บ้านโนนตำหนัก และ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์

ภาพประกอบ      

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศพด.อบต.เมืองเกษตร
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศพด.อบต.เมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ภาพประกอบ      

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

ภาพประกอบ      

การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2565

ภาพประกอบ      

งานวางท่อ
งานวางท่อ หมู่ 4 บ้านโนนตำหนัก

ภาพประกอบ      

ย้ายป้ายตามแนวเขต
ย้ายป้ายตามแนวเขต การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ภาพประกอบ      

โครงการมหัสจรรย์ 1000 วันพลัส ตำบลเมืองเกษตร ปี 2566
โครงการมหัสจรรย์ 1000 วันพลัส ตำบลเมืองเกษตร ปี 2566 โดยมี หมอจิตชยา น้อยหมื่นไว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเกษตรและบุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเกษตร ประชาชนตำบลเมืองเก

ภาพประกอบ      

ธนาคารขยะชุมชน
ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 และ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2

ภาพประกอบ      

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาพประกอบ      

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพประกอบ      

ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร (ชั้น ๒)

ภาพประกอบ      

ทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

ภาพประกอบ      ์No Gift Policy
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญหรือของรางวัลในการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบลของ อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ