องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ภาพประกอบ      

โครงการเสริมสร้างคุณค่าและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2567
โครงการเสริมสร้างคุณค่าและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2567

ภาพประกอบ      

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ภาพประกอบ      

ทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุ
ทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเกษตรและจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ภาพประกอบ      

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (Long–term care)
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (Long–term care) ในตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน
การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

ภาพประกอบ      

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567
วันที่ 13-18 มี.ค.2567 ได้จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ภาพประกอบ      


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

ภาพประกอบ      

นอภ.ออกตรวจเยี่ยมพบปะติดตามงานนโยบายของรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอภ.ออกตรวจเยี่ยมพบปะติดตามงานนโยบายของรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

กิจกรรมร่วมบุญพิธีแสดงมุทิตาสักการะ
กิจกรรมร่วมบุญพิธีแสดงมุทิตาสักการะ

ภาพประกอบ      


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี2567 วันที่ 19-20 ก.พ.67

ภาพประกอบ      


ทาสีกำแพงรั้วในพื้นที่ อบต.เมืองเกษตร
ทาสีกำแพงรั้วในพื้นที่ อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ภาพประกอบ      

กิจกรรมวันครู 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมวันครู 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

กิจกรรมวันเด็ก 2567
วันที่ 11 มกราคม 2567 นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ภาพประกอบ      

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
วันที่ 10 มกราคม 2567 มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ภาพประกอบ      

กิจกรรมวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง
กิจกรรมวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง วันที่ 16-20 ธันวาคม 2566

ภาพประกอบ