องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ภาพประกอบ      

ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
วันอังคารที่ 22 พ.ย.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ภาพประกอบ