องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
เชิญเที่ยวงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง
เชิญเที่ยวงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

ภาพประกอบ      

กางสแลนกันแดดสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร
กางสแลนกันแดดสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

ซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร
ซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5
ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5

ภาพประกอบ      

ประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาพประกอบ      

ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดที่ วัดธรรมเมืองทอง
ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ที่วัดธรรมเมืองทอง

ภาพประกอบ      

พ่นยุงลาย
วันที่ 2 พ.ย. 66 พ่นยุงลาย ที่บ้านเมืองทอง

ภาพประกอบ      

ธนาคารขยะชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกับ ชุมชน เปิดรับซื่อ-รับฝาก ขยะรีไซเคิลหมู้บ้าน

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7
วันที่ 27 ต.ค. 66 ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านเมืองทอง หมู่ 6
วันที่ 27 ต.ค. 66 ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านเมืองทอง หมู่ 6

ภาพประกอบ      

วันปิยมหาราช
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช และวางพวงมาลาถวายสักการะ

ภาพประกอบ      

ประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง ตัดกิ่งไม้ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7
ซ่อมไฟส่องสว่าง ตัดกิ่งไม้ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7

ภาพประกอบ      

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ภาพประกอบ      

งานปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ม.6
งานปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ม.6

ภาพประกอบ      

ส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย น.ส.จินตนา หมู่ 2

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเกษตร
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

ตรวจถนนบ้านเมืองทอง หมู่ 6 ทำการซ่อมแซม
ตรวจถนนบ้านเมืองทอง หมู่ 6 ทำการซ่อมแซม

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านเมืองทอง หมู่ 6
ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านเมืองทอง หมู่ 6

ภาพประกอบ      

ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5
ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5

ภาพประกอบ