องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 


์No Gift Policy
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญหรือของรางวัลในการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบลของ อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ    No Gift Policy
กิจกรรมการประกาศนโยบาย งดรับของขวัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

ประชุมสภา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

ภาพประกอบ      

น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕น
น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ภาพประกอบ      

ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ภาพประกอบ