องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรภายในองค์กร

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เวลา 08.30 น. นายทวีสิน เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมการอบรมในครั้งนี้เอกสารที่เกี่ยวข้อง