อบต.เมืองเกษตร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"
อบต.เมืองเกษตร


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.238.72.180
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 54 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2846 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10859 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 มีนาคม 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ..>
   ระบบเบี้ยยังชีพ
   ระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท...>
   ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ..>
   ระบบศูนย์กลางคู่มือประชาชน..>
   ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ อปท...>
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท...>
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ..>
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   

   
   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..>
   Download เอกสารข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย..>
   

   
   อบต.เมืองคง
   
แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
 
ภาพกิจกรรม
 •      ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ..>>>
  1 ธ.ค. 65 (2)
       ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและ..>>>
  24 พ.ย. 65 (10)
       ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
  วันอังคารที่ 22 พ.ย.65 อบต.เมืืองเกษตร ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้..>>>
  22 พ.ย. 65 (11)
 •      ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอขามสะแกแสง
  2 พ.ย. 65 (20)
       ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  2 พ.ย. 65 (21)
       ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน
  12 ต.ค. 65 (29)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   เมื่อ 2 ธ.ค. 65 อ่าน 0
  2.  การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อ 24 พ.ย. 65 อ่าน 10
  3.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม 2565  เมื่อ 2 พ.ย. 65 อ่าน 24
  4.  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566  เมื่อ 19 ต.ค. 65 อ่าน 32
  5.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2565  เมื่อ 4 ต.ค. 65 อ่าน 44
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ egp ประจำเดือนตุลาคม 2565   เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 19
  2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ egp ประจำเดือนกันยายน 2565  เมื่อ 19 ต.ค. 65 อ่าน 40
  3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อ 19 ต.ค. 65 อ่าน 33
  4.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4  เมื่อ 19 ต.ค. 65 อ่าน 34
  5.  สัญญาจ้าง เลขที่ 26 / 2565  เมื่อ 28 ก.ย. 65 อ่าน 45
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564   เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 52
  2.  รายงานรายรับ รายจ่าย ปีะจำปี 64  เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 51
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อ 21 ม.ค. 65 อ่าน 46
  4.  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 62
  5.  งบแสดงฐานะการเงิน ปรงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 52
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อ 20 ม.ค. 65 อ่าน 55
  2.  นโยบายการตรวจสอบ  เมื่อ 18 พ.ย. 64 อ่าน 50
  3.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 50
  4.  รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 6 เดือน  เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 46
  5.  รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 52
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   เมื่อ 4 พ.ย. 65 อ่าน 22
  2.  ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.  เมื่อ 26 พ.ค. 65 อ่าน 51
  3.  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อ 8 ก.พ. 65 อ่าน 53
  4.  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  เมื่อ 2 ก.พ. 65 อ่าน 57
  5.  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อ 2 ธ.ค. 64 อ่าน 50
กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร   เมื่อ 21 พ.ย. 65 อ่าน 9
  2.  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เมื่อ 21 ก.ย. 65 อ่าน 49
  3.  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 48
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 47
  5.  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อ 30 พ.ค. 65 อ่าน 49

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

163   เล่นสล็อตเว็บตรง ความสนุกแบบใหม่ ..>>> โดย thorn วันที่ 1 ธ.ค. 65   อ่าน 1 ออกความเห็น 0
162   ทดลองเล่นฟรีได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง..>>> โดย วัส วันที่ 1 ธ.ค. 65   อ่าน 1 ออกความเห็น 0
161   สล็อตออนไลน์ แตกง่าย แจกรางวัลทุกวันต้องเล่นที่ไหน ?..>>> โดย BFz วันที่ 1 ธ.ค. 65   อ่าน 2 ออกความเห็น 0
160   เข้าสู่ความบรรเทิงอย่างครบวงจร..>>> โดย วัส วันที่ 30 พ.ย. 6   อ่าน 4 ออกความเห็น 0
159   สมัครสมาชิก สมัครรับเครดิตฟรี..>>> โดย thorn วันที่ 30 พ.ย. 6   อ่าน 3 ออกความเห็น 0
อบต.เมืองเกษตร  
  
  
  
  

ธ.ค. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ