อบต.เมืองเกษตร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"
อบต.เมืองเกษตร


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 44.200.137.63
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 108 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1440 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 9453 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 มีนาคม 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ..>
   ระบบเบี้ยยังชีพ
   ระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท...>
   ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ..>
   ระบบศูนย์กลางคู่มือประชาชน..>
   ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ อปท...>
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท...>
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ..>
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   

   
   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..>
   Download เอกสารข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย..>
   

   
   อบต.เมืองคง
   
แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
 
ภาพกิจกรรม
 •      แผนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  5 ก.ย. 65 (3)
       ฉีดพ่นฆ่าเชื้อมือเท้าปากให้แก่โรงเรียนบ้านบุตะโก
  1 ก.ย. 65 (4)
       โครงการพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด ปี 2565
  1 ก.ย. 65 (3)
 •      พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  23 ส.ค. 65 (4)
       ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
  18 ส.ค. 65 (3)
       กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั
  15 ส.ค. 65 (5)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    เมื่อ 19 ก.ย. 65 อ่าน 3
  2.  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) 2565 เมื่อ 14 ก.ย. 65 อ่าน 4
  3.  สัญญาจ้าง เลขที่ 22 / 2565  เมื่อ 8 ก.ย. 65 อ่าน 3
  4.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2565  เมื่อ 5 ก.ย. 65 อ่าน 3
  5.  ตารางแสดงวงเงิน ฯ โครงการซ่อมแซมถนนและคันคลองชำรุดภายในตำบลเมืองเกษตร  เมื่อ 19 ส.ค. 65 อ่าน 7
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.  สัญญาจ้าง เลขที่ 24 / 2565   เมื่อ 20 ก.ย. 65 อ่าน 5
  2.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ ม.7  เมื่อ 19 ก.ย. 65 อ่าน 3
  3.  ราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗  เมื่อ 19 ก.ย. 65 อ่าน 3
  4.  ตารางแสดงวงเงิน ฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร คสล. ซอยเมืองเก่า ม.2  เมื่อ 16 ก.ย. 65 อ่าน 4
  5.  ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร คสล.ซอยเมืองเก่า บ้านคูเมือง ม.2  เมื่อ 16 ก.ย. 65 อ่าน 4
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564   เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 5
  2.  รายงานรายรับ รายจ่าย ปีะจำปี 64  เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 4
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อ 21 ม.ค. 65 อ่าน 5
  4.  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 12
  5.  งบแสดงฐานะการเงิน ปรงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 6
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อ 20 ม.ค. 65 อ่าน 7
  2.  นโยบายการตรวจสอบ  เมื่อ 18 พ.ย. 64 อ่าน 3
  3.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 3
  4.  รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 6 เดือน  เมื่อ 5 พ.ค. 64 อ่าน 3
  5.  รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อ 1 ธ.ค. 63 อ่าน 5
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.   เมื่อ 26 พ.ค. 65 อ่าน 3
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อ 8 ก.พ. 65 อ่าน 10
  3.  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  เมื่อ 2 ก.พ. 65 อ่าน 6
  4.  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อ 2 ธ.ค. 64 อ่าน 5
  5.  ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  เมื่อ 8 พ.ย. 64 อ่าน 8
กิจการสภา
  1.  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3   เมื่อ 21 ก.ย. 65 อ่าน 3
  2.  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 3
  3.  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  เมื่อ 11 ส.ค. 65 อ่าน 3
  4.  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อ 30 พ.ค. 65 อ่าน 3
  5.  ายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/65  เมื่อ 20 ม.ค. 65 อ่าน 6

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

025   เว็บหวยออนไลน์ ปลอกภัย 100% ต้องเว็บหวยดี เว็บเเทงหวยผ่านออนไลน์ ..>>> โดย com วันที่ 25 ก.ย. 6   อ่าน 1 ออกความเห็น 0
024   สล็อต pg โดย น้ำ วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 6 ออกความเห็น 0
002   ยินดีด้วย โดย แอดมิน วันที่ 6 มี.ค.   อ่าน 57 ออกความเห็น 1
001   สามารถติดต่อ อบต.ทางหน้าเว็บไซต์ได้แล้วนะครับ..>>> โดย แอดมิน วันที่ 2 ธ.ค. 58   อ่าน 81 ออกความเห็น 2
อบต.เมืองเกษตร  
  
  
  
  

ก.ย. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ