องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ช่องทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลเมืองเกษตร

อบต.เมืองเกษตร เพิ่มช่องทางติดต่อในการแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้น เพียง แสกน QR เพิ่มเพื่อนในไลน์ จากนั้นท่านสามารถแจ้งปัญหาของท่านได้ทันที เช่น มีปัญหาไฟทางดับ ถนนชำรุด น้ำประปาไม่ไหลเป็นต้น ขั้นตอนง่ายๆเพียง แสกน QR กดส่ง แจ้งปัญหา ถ่ายรูป แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (ระบบจะแนะนำทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ)อบต.เมืองเกษตร เพิ่มช่องทางติดต่อในการแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้น เพียง แสกน QR เพิ่มเพื่อนในไลน์ จากนั้นท่านสามารถแจ้งปัญหาของท่านได้ทันที เช่น มีปัญหาไฟทางดับ ถนนชำรุด น้ำประปาไม่ไหลเป็นต้น ขั้นตอนง่ายๆเพียง แสกน QR กดส่ง แจ้งปัญหา ถ่ายรูป แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (ระบบจะแนะนำทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ)