องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทวีสิน  เสนามา  นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยนายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม วึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา