องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


โครงการมหัสจรรย์ 1000 วันพลัส ตำบลเมืองเกษตร ปี 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เวลา 09.00 น. นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหัสจรรย์ 1000 วันพลัส ตำบลเมืองเกษตร ปี 2566 โดยมี หมอจิตชยา น้อยหมื่นไว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเกษตรและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเกษตร ประชาชนตำบลเมืองเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย