องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายรถชนะ เอมโคกสูง รองนายกอบต. เมืองเกษตร และพนักงานลูกจ้าง  เข้าไปซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นค่ะ