องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


กางสแลนกันแดดสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นำโดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร พนักงานลูกจ้าง  ได้เข้าไปซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร เป็นการกางสแลมกันแดดเพื่อให้เด็กๆได้เล่นสนามเด็กเล่นค่ะ  ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นให้เด็กได้เล่นกันค่ะ