องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

เว็บบอร์ด
ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ
ตั้งกระทู้ใหม่         กระทู้ใหม่         กระทู้น่าสนใจ          กระทู้ร้อน
  | 1   
528   การยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ..>>> โดย สุชาติ วันที่ 2 ก.พ.   [159/1]
527   ขอทราบขั้นการการยื่นขอรับเงินเด็กแรกเกิด..>>> โดย วัชระ วันที่ 2 ก.พ.   [135/1]
 
  | 1